Selectable Audio Device Pada Menu Bar 02.12.09

  • Mac OS X
  • Comments Off on Selectable Audio Device Pada Menu Bar
  • 0
  • Klik kekunci Option + ikon audio pada menu bar.

    Senarai output dan input devices akan dipaparkan dan anda boleh pilih dan tukar dengan pantas tanpa perlu ke System Prerefences. Handy.

    Related Articles

    Comments are closed.