Search Contact Dalam Yahoo! Messenger for Mac 29.11.09

  • Mac OS X
  • Comments Off on Search Contact Dalam Yahoo! Messenger for Mac
  • 0
  • Tekan kekunci Command ⌘ + N.

    Tetingkap New Instant Message akan keluar dengan ciri auto-filtering dimana anda boleh mencari rakan anda dari messenger list.

    Related Articles

    Comments are closed.