Rearrange Menu Bar Icons Dalam Mac OS X 23.11.09

  • Mac OS X
  • Comments Off on Rearrange Menu Bar Icons Dalam Mac OS X
  • 0
  • Tekan kekunci Command ⌘ sambil klik pada ikon tersebut, dan lepaskan ke lokasi pilihan.

    Related Articles

    Comments are closed.