Archive for Git

Git add and Git commit 19.11.11

 • Git
 • Comments Off on Git add and Git commit
 • 0
 • git add –all
  git commit -m “comment”

  git commit -am “comment”

  Clone Specific Branch 12.11.11

 • Git
 • Comments Off on Clone Specific Branch
 • 0
 • git clone -b

  Contoh :

  git clone -b 1.3 [email protected]:cakephp/cakephp.git